Tuesday, February 3, 2015

Trăng cuối năm


Trăng cuối năm trước sân nhà
phố lắng
Một mình yên ắng nhìn trăng
Để gởi về xa xôi tuyết trắng
Người bạn với khu vườn gió nổi, tuyết rơi, nhớ về nhau...

Trăng cuối năm lạnh ngắt một màu
xa thăm thẳm
Em còn bao say đắm
Ta còn bao hoài mong
Người còn bao bước thong dong
Ruổi về cuối phố?...

Đêm nay trăng vừa tròn mười sáu
Mảnh trăng cuối cùng đọng lại của một năm
Hỡi người hoạ sĩ xa xăm
Đêm nay dưới ánh trăng rằm
nhớ chi???

Kể từ khi biết phân ly
Kể từ tuyết trắng. Vô vi bốn bề
Là từ giã biệt câu thề
Ánh trăng xưa. Một lối về, tận tâm...

Thân kính tặng anh Đinh Cường
NQC, rằm tháng chạp, 3 Feb, 15