Monday, January 19, 2015

CUỐI NĂM SỚM

Chiều, người bạn ở Thăng Bình gọi phone
Đang ở Đà Nẵng chăm con bịnh
Chừ con đã đỡ
Gặp nhau một chút được chăng?!!!

Vậy là gọi nhau ba thằng
Chánh Chơn và Đỉnh
Quán nửa chiều còn vắng
Ngoài trời mưa lâm thâm
Ba thằng câu chuyện ran râm
Chuyện đời. Chuyện bạn bè. Tuổi cuối
Ly bia bỗng buồn rười rượi
Khi nhìn đoạn dốc cuộc đời...

Ngoài trời mưa vẫn rơi
Bạn bè còn mấy đứa
Mà sao thằng ni như rứa
Mà sao thằng nọ như kia...

Rồi bỗng thở dài, ô kìa
Nếu không là năm nhuận 
Thì chừ là chiều 30
Lại thêm một tuổi trời
kéo dài
Bóng vắng...

Tôi trở về với tôi trong im lắng
Rót thêm một ly rượu 
buồn
Đúng ra là buổi cuối năm
Vẫn một mình xa xăm
xa xăm...

Trời vẫn lạnh...

19.01.14 nhằm 29.11. Giáp Ngọ
Thân tặng Đỉnh và Chánh