Monday, January 5, 2015

TRĂNG THÁNG 11
Trăng treo trên góc sân nhà
giật mình nhìn lại cũng đà hết năm

Chỉ còn thêm một cái rằm
là thêm một tuổi xa xăm với đời!...

Tháng năm ơi. Tháng năm ơi
trôi như vó ngựa cuốn người bạt theo

Người đi khuất bóng núi đèo
từ em phương cũ hắt heo tuổi trời...

Tiếng kinh khoan nhặt bên đời
hồn say khói sóng mệt vùi ngủ quên

Sững sờ một mảnh trăng lên
Chênh chênh gối mộng thênh thênh gọi về!...

Dang tay đón nỗi đam mê
yêu thương dệt lại câu thề điệu ru

Mênh mang sóng nước nghìn thu 
sông sâu vỗ giấc mịt mù bóng sương

Một mùa trăng. Hỏi vô thường
về đâu? lối cũ? sầu vương ngậm ngùi

Bước chân chậm, bước về xuôi
rủ em vẽ bức tranh màu nghênh xuân!

NQC,
Đêm Giáp Ngọ, rằm tháng 11