Sunday, January 11, 2015

Nhớ mẹ

Dẫu không tháng bảy, không rằm
Không mưa ngâu, chẳng bông hồng tặng ai
Vẫn nhớ mẹ tháng năm dài
Câu ca dao, chuyện mẹ kể, còn hoài, mẹ ơi!
Theo con cuối bể, cuối trời
Theo con lúc khóc, lúc cười. Buồn. Vui...

Chắp tay. Nhớ mẹ xa vời
Tết này không mẹ. Đất trời lạnh tênh!..


Mẹ bạn TLĐ, arcrylic trên canvas, vẽ mẹ bạn và nhớ mẹ mình...

Thân tặng những bạn bè mồ côi mẹ

NQC, 11.01.15