Saturday, January 10, 2015

Tĩnh vật hoa

Lục tìm trong đống bùi nhùi
Bỗng dưng thấy bức tranh người vẽ hoa
Vẽ năm hai không không hai
Ghi tặng vợ, tám tháng ba năm nào...

Nhớ xưa hơn chục năm rồi
Ham chơi bè bạn chén vơi chén đầy
Say về, thấy nét bi ai
Vợ mình. Như rất u hoài chờ hoa...

Thì thôi. Cái lỗi do ta
Lấy giấy bút. Vẽ bông hoa. Tặng người!
Để rồi nhận một nụ cười
Cám ơn
Đẹp lắm
Say rồi
Ngủ đi!...

NQC 12.01.15
Nhân tìm thấy một bức tranh