Tuesday, January 6, 2015

KHÔNG ĐỀ

Nửa khuya thức giấc. Thình lình
Nghe đâu tiếng gọi tên mình. Hư vô
Ngoài khe song, gió ầm ào
Chắp tay. Lá rụng. Xạc xào. Còn, không!...

NQC