Wednesday, January 7, 2015

Nhậu trưa


Ba thằng nhậu ở quán nghèo
Dĩa thịt vịt luộc
Có bèo lắm không?

Vịt cỏ
Quán cóc Hoà Xuân
Ba thằng
Trời lạnh
Mịt mùng cơn mưa...

Gặp nhau một chút ban trưa
Lai rai câu chuyện lúc vừa đầu năm
Thằng thì nghĩ ngợi xa xăm
Thương ai đã sáu mươi năm cuộc đời
Mà sao còn đắm cuộc chơi
Còn sân còn hận còn khơi vạn sầu
Thằng thì cạn chén rượu sâu
Đời con đời cái bể dâu còn nhiều
Thằng thì ngửa mặt phiêu phiêu
Bạn bè mấy đứa. Có nhiều lắm đâu!
Cớ sao cứ phải sầu đau
Cớ sao cứ phải qua cầu phủi tay
...
Mưa rưng rức nhuốm cơn say
Cạn ly
Ba đứa
Một ngày dần qua

Chia tay nhìn lại, đã già
Còn ngồi. Cụng được. Cũng là còn vui!

NQC, 8.1.15
Tặng Tạ Long Đỉnh, Nguyễn Đình Kinh