Wednesday, June 24, 2015

1792. Thơ ĐINH CƯỜNG Bon voyage, Nguyễn Quang Chơn

- Để nhớ Chơn 
màu café trên giấy gói bánh 
Starbucks,  June 24, 2015 - dinhcuong

Thứ sáu bạn về. tôi nhớ bạn
mới hay mới gặp rồi chia xa

chuyến bay đường dài. ngủ
trên tầng mây trắng. bạn nhớ 
gì những giây phút bên nhau
sáng ra Starbucks ngồi tôi ngỡ

ly Chivas còn long lanh …
thứ sáu bạn về. tôi nhớ bạn 
cho tôi thăm nắng ấm Sài Gòn 
cho tôi thăm chút gió Sông Hàn 

và thăm tấm lòng vô lượng Minh Tâm.


Virginia, June 24 , 2015
Đinh Cường 

Nguyễn Quang Chơn 
qua trí nhớ Đinh Cường