Sunday, June 28, 2015

Bon voyage, à bientôt / Chơn

Nguyễn Quang Chơn – để nhớ San Francisco
màu acrylic trên giấy in – đinhcường 6 – 2015


Trước khi về Dũng còn chở bạn
lên San Francisco thăm anh chị Duy Thanh
là quý. nhìn bạn ngồi bên người họa sĩ
một thời lẫm liệt. thời Màu-Dã-Thú-Duy-Thanh
thời Sáng-Tạo. thời Trúc-Liên…

tôi hứng thú vẽ bạn với màu dã thú
để khi về lại nhà ở Đà Nẵng
bạn nhớ con đường Polk nơi có căn apartment
già gần thế kỷ, có căn phòng nhỏ có người họa sĩ…

San Francisco thành phố tôi yêu
cò khi nào trở lại cùng nhau lên những con dốc đó?

Bon voyage, à bientôt, Chơn.

Virginia, June 26, 2015
Đinh Cường