Sunday, June 28, 2015

TẠM BIỆT, HẸN GẶP LẠI...

Tìm nhau từ nửa địa cầu
Rồi chia tay. để ngậm ngùi. xiết bao!
Bên kia. đời có xôn xao?
Bên ni. xào xạc muôn màu. tử sinh...

Người ngồi. héo hắt dáng hình
Ta co ro với. tâm tình. ướt mi
Kể từ khi. bước chân đi
Là nghe vô tận phân kỳ. kiếp nay!

Lạnh lùng ngày tháng cứ xoay
Bâng khuâng đếm giấc heo may. não nề
Ừ. Dầu mắt trũng môi trề
Quí tình thân. hẹn. sẽ về. gặp nhau!...

Dẫu là mất mát hư hao
Tình thân trân quí. Chiêm bao. Cũng về!...


Nguyễn Quang Chơn
Cali, 27 June, 15
Tạm biệt các anh chị ĐC, PCH, Duyên, DTL, LQ, NLV...và các bạn MPC Sài gòn