Friday, June 19, 2015

Hai đoạn lục bát gởi Quỳnh và Chơn / Hai đoạn lục bát cho tác phẩm NhậtNguyệt, Phù Dung của DC


Tĩnh vật hoa phù dung
sơn dầu trên canvas 20 x 22 in
đinhcường

Hai đoạn lục bát gởi Quỳnh và Chơn

Câu thơ.

viết để làm gì?
đêm ngun ngút mộng cháy vì xa nhau
(Huy Tưởng)

Bạn về song suốt tôi yên
đem theo Nhật Nguyệt nhớ Sơn thuở nào
bạn về mấy cánh Phù Dung
mỏng manh mà thắm đượm tình trắng trong
bạn về. thung lũng đang mong
đốm đèn trong núi còn chong mắt chờ
nơi này sáng ửng. rừng mưa
bạn lên thăm. ngỡ như mơ. không ngờ…
Virginia, June 18, 2015 
Đinh Cường
   Nhật Nguyệt
   sơn dầu trên giấy 11 x 13 in
   đinhcường

Hai đoạn lục bát cho tác phẩm Nhật Nguyệt, Phù Dung của họa sĩ Đinh Cường

Nhật nguyệt. Ngày đêm. Phù dung
Phù dung như cuộc đời mình mong manh
Tìm nhau. Tìm đọng nghĩa tình
Mai sau. còn. hết. một mình nhớ ai?
Gặp nhau. Ngày tháng không phai
Bạn về đâu đó. Bóng mai đã chiều
Lao xao một bóng cô liêu
Phù dung. nhật nguyệt. ít nhiều. còn đây!…
Nguyễn Quang Chơn
Nhớ anh ĐC, LQ, 18.6.15