Saturday, June 13, 2015

Cám ơn Nguyễn Quang Chơn gởi tặng chiếc mũ màu xanh chàm

    Hai nét chữ một kỷ niệm


Kể từ lạc mất chiếc mũ Tây Ban Nha
đến nay bạn đi Nhật thấy cái mũ
hay hay mua. gởi từ San José lên
tặng mình. chao ôi là thắm là tình

mình ưa cái mũ lắm. màu xanh chàm
đội lên vẽ thử. giữa chiều gió lay
gió lay rạp cả rừng cây. có con chim đỏ
về ngoài bụi tre. như để cùng vui hót mừng

Virginia, June 7, 2015
Đinh Cường