Thursday, September 26, 2013

Ho

Thấy ngưa ngứa ở cổ,
Như có con chi bò,
Không kìm được khó chịu,
Là bật lên cơn ho!

Ban ngày ho lai rai,
Không đờm, chưa lòi mật,
Thế gian còn rất chật,
Tiếng ho còn bi ai!...

Ban đêm uống thuốc ngủ,
Chìm giấc mơ quên ho,
Nửa đêm choàng tỉnh dậy,
Tiếng ho dài rất to!...

Cứ nằm xuống là ho,
Nên chi ta ngồi vậy,
Ngồi đứng chi cũng rứa,
Vẫn ho. Trời mưa to!

Trời mưa còn ta ho,
Trời khóc? Ta trách móc?
Trời buồn? Còn ta lo?

Ta ho ngày ho đêm,
Ho xót xa cuống họng,
Ho cho đời vang vọng,
Tiếng loài người chênh vênh!....

Trời làm mưa buồn tênh,
Trời mưa trong đêm vắng,
Chắc trời cũng lo lắng,
Nên giọng mưa không êm!...

Trời mưa điệu không êm,
Ta ho tiếng đắng ngắt,
Thế gian chừ yên ắng,
Chỉ ta, trời là căng!...

27.9.13,
Khuya ho đến sáng