Tuesday, September 10, 2013

NGHE BẠN BỎ RƯỢU,

Chiều buồn uống rượu một mình,
Nghe bạn bỏ rượu. Thất kinh. Hết hồn!

Bạn bỏ rượu. Coi như hết trơn,
NQC hỡi. NQC chắc đã già?!
Hay đứt tay. Hay trầy da?
Mà tạ từ cognac, lấy coca đổi đời?

Đâu rồi Nguyễn Zorba, con người chịu chơi?
Chừ về cố quận rót lời nỉ non?
Đâu rồi chàng Nguyễn Quang Chơn?
Nay thu Hà nội, mưa Sài gòn ai say???

Cầm như xanh mét mặt mày,
Bể dâu một cánh chim bay cuối trời...

Bạn già ơi. Bạn già ơi!
Vài hôm hết sợ ta mời mấy ly,
Lại rủ rỉ, lại rù rì,
Nhỏ to, to nhỏ cái gì gì..., vừa quên!...

Phạm Dũng,
Sài gòn, Sept 11, nhân đọc" Tôi bỏ rượu" của NQC