Tuesday, September 10, 2013

“Vịnh” nhà cụ Đỉnh

Phong lưu một cõi, mấy ai qua?

Cụ Đỉnh giờ đây sướng quá ta!

Nhớ trước  lần quần nơi xứ Quảng,

Giờ đây phơi phới chốn quê Đà,

Lai rai  ngày muộn: bạn dăm đứa!

Ôm ấp đêm khuya: vợ một bà!

 

Hưu rứa mới là hưu thứ thiệt,

Cụ Đỉnh bây giờ sướng quá cha!!!

 

Huỳnh  Ngọc  Chiến,

SG, Sept. 09, tặng TLĐỉnh nhân đọc bài vịnh nhà mới của NQC