Sunday, November 2, 2014

Bức hoạ trên bàn thờ


Nhìn bức hoạ trên bàn thờ
nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
Quang Dũng chụp,
Lòng bỗng rưng rưng...

Bức vẽ anh ngày còn trẻ
Par courp với lũ giang hồ Đà lạt chăng?
Hay thời anh làm VĂN?
Hay thời là giáo sư Petrus Ký?

Nhớ khi còn sống anh thích bức hình này
Đôi mắt sâu
Tóc tuổi trẻ bụi đời
Hai cầu vai trên vai áo
Tôi vẽ anh bằng than trên canvas
Dũng mang tặng anh...

Chỉ một bức phác hoạ thôi
Cứ nghĩ để làm kỷ niệm một tình thân
Nào ngờ bây giờ thành bức chân dung trên bàn thờ người đã khuất

Dũng đến làm tuần
Sắp xếp lại giúp gia đình những di cảo của anh trên laptop
Chụp ảnh bàn thờ gởi ba xem
Lòng chợt rưng rưng...

Chúc anh phiêu diêu miền cực lạc
Anh Nguyễn Xuân Hoàng thân thương...

3.10.14 Nguyễn Quang Chơn