Thursday, November 27, 2014

TẠ ƠN

Hôm nay thứ năm tuần thứ tư tháng 11, 
lễ tạ ơn trên đất Mỹ
Dẫu ý nghĩa là tạ ơn đức chúa lòng lành, hay tạ ơn người tù trưởng da đỏ tốt bụng 
hay tạ ơn trời cho mùa màng bội thu

Thì lễ tạ ơn vẫn là một ngày lễ lớn 
để con người biết tạ ơn nhau
Để chúng ta biết sự tồn tại của mình 
là có trên có dưới có trước có sau, 
có thượng đế, có đồng bào, có những người tốt bụng
Để ta hiểu nhiều hơn trong cuộc sống
Không chỉ có oán thù căm giận
Không chỉ có cái xấu gieo rắc mọi nơi
Không chỉ có lạnh lùng và vô cảm...

Và để có một ngày thứ năm tuần thứ tư tháng mười một
Trước ngày chúa giáng sinh
Trước khi một năm khép lại
Chúng ta dành một ngày tĩnh tại
tạ ơn nhau...

Cho tôi được tạ ơn mẹ cha đã cho tôi hiển sinh trên mảnh đất này
đã cho cho tôi cơm áo và trí tuệ
và cho tôi hành trang đứng lên 
kiêu hãnh làm người
Cám ơn anh chị em bè bạn
đã cho tôi ghét vui buồn giận
biết người thành tâm biết kẻ dối lừa
Cám ơn đời đã cho tôi những nắng những mưa
những  bập bềnh thân phận
trên bờ bãi lênh đênh...

Và cho tôi được cám ơn em
Đã cho tôi mây trời và nắng nhẹ
Để tôi biết yêu đời và biết làm thơ
Để tôi biết mộng mơ và biết quên thù hận
Biết cõi đời mênh mông bất tận
Ta với người xin sống để yêu nhau!...

NQC, 28.11.14