Monday, November 3, 2014

Cám ơn bài thơ

Sáng ngủ dậy sắp chia tay Đà lạt
Mở máy nhìn. Một tin nhắn tới trong đêm
Tiếp tục xem. Một nick name quen
ĐC. Mở thêm vào đường dẫn
Đọc thơ anh. Mặt trời còn ngủ muộn…

Đầu mùa thu. Đà lạt một chút sương
MPK không biết đã lên đường
Như người rừng sáng ra về với núi?
Cám ơn anh bức chân dung vẽ vội
MPK một tối với hơi men
Đã gợi anh một hình ảnh thân quen
Một bài thơ thật chân tình cho bạn
Sáng hôm nay tôi chia tay Đà lạt
Chia tay con đường dốc. Những đồi thông
Chia tay không gian bàng bạc những tài danh
Những gương mặt suốt đời tôi quý trọng


Cám ơn vô cùng bài thơ anh gởi tặng
Từ dessin vẽ vội một kỳ nhân!…

Dalat, Sept 4, 2014
Nguyễn Quang Chơn, tặng a ĐC