Thursday, November 27, 2014

Chuyện rất ngắn có thật

Mấy ông dạy lái xe ô tô ở thành phố tôi nỗi tiếng là hay nói năng thô lỗ với những người đi học lấy bằng. Đã từng có một người quen tôi, con một ông tướng, Giám đốc một công ty xây dựng, học lái xe, bị người hướng dẫn quát nạt vô lễ. Anh đã bực mình mắng xối xả, rồi xuống xe bỏ về, bỏ học.

Một người bạn khác, nay là thứ trưởng, cầm tay lái thao tác chậm chạp, bị mắng. Sao ông ngu vậy? Cái đầu ông chắc chỉ có bả đậu thôi, chứ không dung nạp được gì! Bạn tôi chỉ cười không nói.

Một học viên khác bước đến nói nhỏ với hướng dẫn viên. Anh biết ông đó là ai không? Giáo sư, tiến sĩ, viện trưởng đại học thành phố chúng ta đó!

NQC, 27.11.14