Friday, November 21, 2014

Sài gòn tháng 11


Ồn ào. Ồ, đó Sài gòn!
Rủi mà tĩnh mịch?
Như đờn không giây!

Người từ trời đông, trời tây
Về tìm nhau
Kể chi ngày, chi đêm
Lắng nghe tiếng gọi thân quen
Của hồn thu thảo 
Mông mênh thuở nào...

Sài gòn vẫn cứ ngọt ngào
Vẫn ngà ngọc, vẫn dạt dào tình thân...

Người về bâng khuâng bước chân
Nắng mưa, mưa nắng như gần như xa
Lặng im nghe bóng tuổi già

Gặp nhau lại chuyện câu cà, câu kê...
Sài gòn rộn rã bốn bề
Mà người người vẫn cận kề cùng nhau?

Sáng. Ly cà phê giọt sâu
Chiều. Ly bia nặng tiếng sầu tìm quên

Tìm nhau tự cõi mông mênh
Nắng ôm giọt nắng bên thềm. Có đau???

Gởi Sài gòn, gởi nhiệm màu
Gởi cho nhau đến ngàn sau. Cũng là...

NQC, 21.11.14
Tặng NM, DC, DNM