Sunday, November 2, 2014

Hẹn,


Thu phong một chiếc lá rơi
Cũng nghe rưng rức tiếng đời tử sinh
Rừng thay màu, úa quanh mình
Tuổi chồng chất tuổi, lời kinh vọng về...

Nhớ xưa như nặng câu thề
Vai mang Ý THỨC tuổi kề đôi mươi
SÔNG SƯƠNG MÙ phủ phận người
NHỮNG CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG lạnh chân trời bơ vơ...

Buồn từ khi biết làm thơ
Vui từ khi biết đợi chờ nẻo không
Con chim vẫn hót bên song
Thương cho chiếc lá thu phong bên trời...

Hẹn mai lại đến bên người
Cà phê lại ấm thơm trời Cali....

NQC, 15.10.14
Kính tặng anh LQ, nhân đọc Lá Thu Phong trên NM blog
Chữ in hoa là tựa sách của LQ