Tuesday, July 9, 2013

Giữa trưa uống rượu xem kinh,


Trưa ngồi uống rượu  xem kinh,
Để nghe thế thái nhân tình bước qua,
Để nghe trong cõi ta bà,
Âm siêu dương thái thật là hồn nhiên,
Tìm trong sách một chữ DUYÊN,
Tìm trong kinh một chữ THIỀN tự tâm,
Thỏng  tay  bước  xuống  hồng trần,
Câu kinh đồng vọng âm trầm cõi xa.
K từ khi bước chân ra,
Kể từ người mới bỏ ta xuống đời,
Là như đã chọn câu cười,
Là như đã chọn lệ rơi giữ mình,
Giữa trưa uống rượu thình lình,
Bỗng nghe phiêu hốt cái tình mông mênh!...

Nguyễn Quang Chơn,

Trưa cuối năm 2012