Tuesday, July 23, 2013

KHÔNG ĐỀ,

Hạt sương nào rơi là đà dưới thấp,

Con chim nào bay chất ngất trên cành cao?

Cơn gió nào dào dạt rặng phi lao?

Hạt mưa nào làm em tôi ướt đầm mái tóc???...

 

Buổi chiều tôi ngồi khóc,

Nhỏ lệ vào hư không.

Con sáo sang sông,

Tiếng mái chèo khua,

buồn man mác…

 

Buổi sáng tôi ngồi hát,

Gió trên đồi mênh mông,

Chiếc lá khô rơi,

chòng chành thân phận….

 

NQC,  19.7.12