Wednesday, July 3, 2013

Lục bát cuối năm,

Một năm rồi cũng đi qua,
Buồn vui chi, cũng bóng tà huy bay!
Giao thừa, giấc mộng chưa say,
Lửng buông số kiếp lưu đày trần gian.
Một năm, phố thị lang thang,
Ngổn ngang xe ngựa, hoang tàn cỏ cây!
Giật mình nhìn lại cõi đây,
Đâu bè bạn với vàng phai tuổi trời?!

Cuối năm, cũng mở môi cười,
Xin cho nhân loại một lời bình an…
 
Nguyễn Quang Chơn