Tuesday, July 23, 2013

Uống rượu Hòa Sơn,

Sáng lên núi uống rượu,

Nhìn mây bay. Phù vân.

Đàn dê vừa xuất trại,

Kêu vang trời ngoài sân…

 

Chiều rủ tay về nhà,

Bụi hồng chen phố xa,

Lòng men say ngây ngất,

Ta còn ta không ta???

 

Núi Hòa sơn, 13/4/13