Wednesday, July 3, 2013

Thái Bình Thiên Hạ Sự,


(Đã hết sắc màu chinh chiến cũ, em có bao giờ em nhớ ta…)(QD)

Chinh chiến đâu còn, chinh chiến xa,
Kiếm cung lưu lạc chốn ta bà,
Bào xưa mão cũ sờn hoen úa,
Chén rượu đưa người đã cạn khô…

Người lính bạc đầu khêu bếp nhen,
Mơ màng ngồi nhắc chuyện Nguyên phong,
Tháng năm biên ải mờ xa lắc,
Vó ngựa sa tràng lạc gió trăng…

Chinh chiến xa rồi kìa ngai vương,
Vàng son kiêu hãnh đất thiên hoàng,
Mồ hôi nở lúa no lòng Hậu,
Máu thấm đền đài ấm cật vương…

…Lá còn rụng giữa vườn xưa,
Nghĩa tình năm trước hương thừa, gió bay…

2 September, 12
Tặng PD, NHT

Nguyễn Quang Chơn