Monday, July 15, 2013

Thơ gởi con trai,


Sms Chơn –Dũng:

“ Các con làm gì? Đi chơi lễ vui không?”
“Dạ vui Ba,  giờ đang chuẩn bị đi shop”

Con vui, vậy Ba vui rồi!        
Các con. Là  cả cuộc đời của Ba!

Ngày qua tháng lại đâu xa,
Con trai nay đã tài hoa giữa đời!
Đã khôn lớn. Đã nên người,
Đang ôm giấc mộng rạng ngời tuổi xanh!

Con trai. Ngày tháng mong manh!
Mong con vui khỏe, học hành giỏi giang,
Làm hành trang bước  lên đàng,
Với bao hanh phúc. Rỡ ràng đời con!

Con trai ba. Con trai ngoan,
Cầu mong con mãi bình an trên đời!

Hôm nay ba một mình ngồi,
Nhớ con vô tận, con thời biết không???


24/11/12, cuối tuần nhớ con trai