Thursday, July 25, 2013

NHỚ TAM KỲ

Đôi khi chợt nhớ Tam kỳ,

Nhớ bún buổi sáng, nhớ mỳ buổi trưa,

Nhớ bè bạn, nhớ nắng mưa,

Nhớ cơm gà nay bà Ký, nhớ bún bò xưa bà Tề...

 

Nhớ Tamkỳ, nhớ bộn bề,

Nhớ ca nhớ hát, nhớ về nhớ nhau...

Nhớ Tam kỳ, nhớ mệt nhoài,

Nhớ ngập tràn ly rượu đắng, nhớ nhạt nhòa từng câu thơ...

 

Đôi khi chợt nhớ Tam kỳ,

Nhớ vui buổi trước, nhớ buồn buổi sau,

Nhớ kỷ niệm, nhớ chiêm bao,

Nhớ em đi mãi vì sao chưa về

 

Nhớ Tam kỳ, nhớ não nề,

Nhớ lên nhớ xuống, nhớ về có nhau,

Nhớ Tamkỳ, nhớ Tamkỳ,

Nhớ câu thơ cũ, có gì mà nhớ ghê??,...

 

Chơn,

23/9/06 một đêm mưa nhớ Tam kỳ và bạn bè