Tuesday, July 23, 2013

Vô đề,

Nhớ chi cái buổi phân kỳ!

Thương chi cái tuổi sắp đi. Không về!

Buồn chi hạt mưa tái tê!

Thương chi cái bóng não nề lao đao!

 

Em về đâu? Em đi đâu?

Con sông nước chảy qua cầu buồn hiu!

Ta ngồi gom góp gió chiều,

Thổi về phương ấy mỹ miều  khói  sương,

Cây hương thắp vái tứ phương,

Đâu rồi cái buổi hạt sương trên cành?

Đâu rồi cái giấc mộng lành,

Để ta chất ngất bên gành ủ hương?

Giơ tay ngắt nụ vô thường,

Một hai ba bốn…mười thương…tặng người!

 

 

NQC,  06/5/13, tặng PD